Informatievergadering COST- 9 maart 2015

03/02/2015 14:52

Datum en plaats informatievergadering

Een COST informatievergadering is voorzien op 9  maart 2015 van 13.30u tot 16.30u, op het Federaal wetenschapsbeleid (BELSPO), Louizalaan 231 te 1050 Brussel, voor onderzoekers die een voorstel zullen indienen en voor vertegenwoordigers van Belgische onderzoeksinstellingen.

De vergadering zal verlopen in het Engels.

Op de agenda:

1.            Introduction of COST Framework

2.            Introduction of national participation in a COST Action

3.            Questions and answers

Tijdens deze vergadering heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan de Belgische COST-coördinator en aan de COST-vertegenwoordigers voor de Gemeenschappen en de Gewesten.

Registratie informatievergadering

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Personen die wensen deel te nemen aan deze vergadering worden verzocht zich uiterlijk 2 maart 2015 in te schrijven: via http://www.belspo.be/registration/cost/form.asp?l=nl.