Aankondiging ERA-CVD oproep 2020

“Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases”

Er staat een nieuwe oproep voor projectfinanciering open in kader van ERA-CVD, een netwerk dat zich richt op onderzoek naar cardiovasculaire ziekten.

De scope van de oproep, die draait rond ‘Early detection of CVD for the prevention of Vascular Cognitive Impairment’, wordt verder als volgt omschreven:

Research should focus on the association between vascular and cardiac precipitating or causative factors, and the molecular effectors to prevent the onset of VCI. Projects should have a clear translational research approach with a potential clinical impact.”

Onderzoeksprojecten dienen één van volgende sub-thema’s te behandelen:

  • Interdisciplinary approaches (e.g., integrating biomedicine, physics, chemistry, mathematics or systems biology) to explore pathophysiological processes (e.g., microcirculation), develop applications for diagnosis, or new therapeutic approaches.
  • Research on sex or gender differences, co-morbidities or in segmented populations, in order to give further mechanistic insights into the development and progression of VCI, to identify novel risk/protective factors and differences in treatment responses.

De indiendeadline is vastgelegd op 2 april 2020, om 17u CET.

De relevante info over deze oproep kan worden geraadpleegd op de ERA-CVD-website, waar eveneens de oproeptekst beschikbaar is. Raadpleeg zeker het ‘Guidelines for Applicants’ document, waarin de FWO-deelnamemodaliteiten staan verduidelijkt.

Onderzoeksvoorstellen worden rechtstreeks bij ERA-CVD ingediend door consortia van Europese en internationale onderzoekers. Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 1 Vlaams project tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 200.000 EUR. De nieuwe regelgeving voor de onderzoeksprojecten is hierop van toepassing. Er wordt geen deelname met het SBO-kanaal voorzien.

ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 2 verschillende projecten/consortia kan deelnemen, mits het verschillende onderwerpen betreffen.

Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kan u terecht bij:

Alain Deleener & Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be