Aankondiging ERA-NET cofund on Information and Communication Technologies (CHIST-ERA)

Begin december 2019 is een nieuwe, gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep geopend in kader van het CHIST-ERA-netwerk, dat zich toespitst op transnationaal en multidisciplinair onderzoek binnen het ICT-domein.

De huidige oproep omvat 2 grote onderwerpen:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI);
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES).

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ is voorzien op 14 februari 2020, 17:00 CET.

De beschikbare informatie omtrent de oproep bevindt zich op de CHIST-ERA-website, waar de relevante documenten onderaan de webpagina kunnen worden teruggevonden, met inbegrip van de oproeptekst.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het CHIST-ERA-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese- en internationale onderzoekers. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 2-3 Vlaamse projecten tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR (incl. 6% overhead) per project, voor maximaal drie jaar.

Let dus op: een structureel overheadpercentage van 6% dient door de onderzoekers in het voorstel in rekening te worden gebracht, en wordt berekend op de ‘directe’ kosten (e.g. personeel, werking, reizen, andere kosten). Bijvoorbeeld: bij een projectvoorstel met 300.000 EUR directe kosten bedraagt de overhead 18.400 EUR (6% op 300.000 EUR), en het totale aangevraagde budget bijgevolg 318.400 EUR. Dit aangevraagde budget mag nooit het bedrag van 350.000 EUR overschrijden.

FWO-deelname beperkt zich in deze oproep tot het FWO-onderzoeksprojecten financieringskanaal, wat impliceert dat de desbetreffende regelgeving hierop van toepassing is.

ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men in deze oproep aan maximaal 2 verschillende consortia kan deelnemen, die ook van onderwerp dienen te verschillen. Daarnaast is afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig.

ERA-NET Cofund onder het nieuwe kaderprogramma Horizon 2020 voorziet in cofinanciering door de Europese Commissie. Dat kan bij de financieringsbeslissing op basis van de finale rangschikking na de peer review resulteren in extra ondersteuning voor ook Vlaamse onderzoeksgroepen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be