Aankondiging ERA-NET ERA-MIN2 oproep 2019

“Raw materials for the sustainable development and the circular economy””

Er staat een nieuwe, gezamenlijke oproep voor projectfinanciering open in kader van ERA-MIN2, een netwerk dat zich richt op onderzoek naar grondstoffen en de bevordering van de circulaire economie.

De scope van deze oproep spitst zich toe op ‘needs driven research’, dat alle aspecten van de non-energetische, non-agrarische levenscyclus behandelt, dit voor zowel primaire als secondaire grondstoffen.

De thematische gebieden van deze oproep zijn de volgende:

  • Supply of raw materials from exploration and mining;
  • Design;
  • Processing, Production and Remanufacturing;
  • Recycling and Re-use of End-of-Life Products;
  • Cross-cutting topics: New business models; Improvement of methods or data for environmental impact assessment; Social acceptance and trust/public perception of raw materials”.

De integratie van ‘cross-cutting topics’ in onderzoeksvoorstellen wordt aangemoedigd.

De indiendeadline is vastgelegd op 12 maart 2020, om 17u CET.

De relevante info omtrent deze oproep worden geraadpleegd op de ERA-MIN2-website. Gelieve de FWO ‘national annex’ te raadplegen in het online oproepdocument (vanaf p. 24).

Onderzoeksvoorstellen worden bij ERA-MIN2 ingediend door consortia van Europese en internationale onderzoekers. Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 1 Vlaams project tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 200.000 EUR. De nieuwe regelgeving voor de onderzoeksprojecten is hierop van toepassing. Er wordt geen deelname met het SBO-kanaal voorzien.

Onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen kunnen in maximaal 2 verschillende consortia/projecten betrokken zijn.

Let op: daarnaast zijn onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen enkel ontvankelijk wanneer men participeert in een consortium dat bestaat uit minimum 3 verschillende partners uit 3 verschillende landen. Dit in tegenstelling tot de 2-landen regel opgenomen in het oproepdocument.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kan u terecht bij:

Alain Deleener & Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be