Aankondiging ERA-NET NEURON oproep 2020

Sensory Disorders

Er werd recent een nieuwe gezamenlijke oproep voor projectfinanciering geopend in kader van het NEURON ERA-NET, dat zich richt op onderzoek naar neurologische aandoeningen.

De scope van deze oproep is de volgende: Sensory disorders and their impact on the nervous system. They may include, among others, research into all the sensory modalities including the somatosensory system. Research questions addressing synergies across modalities and multisensory dysfunction are also encouraged in the present call”.

Het FWO financiert enkel projectvoorstellen die zich richten op ‘area A’:

  1. Fundamental research addressing the pathogenesis and etiology of sensory disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to sensory systems disorders must be clearly described. Pre-clinical studies may be included. Any animal or cell models should already be established and validated.

Deelprojecten die zich richten op ‘area B’, met name klinisch onderzoek, zijn niet financierbaar voor het FWO.

Let wel, dit wordt bekeken op individuele basis: Europese- en/of internationale partners binnen eenzelfde consortium kunnen hun type onderzoek vrij kiezen. Enkel het ‘fundamentele’ karakter van het deelproject van de Vlaamse partner - die bij FWO financiering aanvraagt - is van belang, wat FWO betreft.

De indiendeadline voor pre-proposals is vastgelegd op 10 maart 2020, om 14u CET.

De relevante info omtrent deze oproep kan worden geraadpleegd op de NEURON-website, waar o.a. de oproeptekst beschikbaar is. Gelieve zeker de FWO ‘national annex’ te raadplegen in het ‘country specific information’ document.

Onderzoeksvoorstellen worden bij NEURON ingediend door consortia van Europese en internationale onderzoekers. Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 1 Vlaams project tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 200.000 EUR. De nieuwe regelgeving voor de onderzoeksprojecten is hierop van toepassing. Er wordt geen deelname met het SBO-kanaal voorzien.

Onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen kunnen in maximaal 2 verschillende consortia/projecten betrokken zijn.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kan u terecht bij:

Alain Deleener & Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be