Aankondiging ERA.Net RUS Plus JTC 2019

Op 24 oktober 2019 is een transnationale oproep geopend in het kader van ERA-NET RUS Plus, een netwerk voor Europees-Russische onderzoekssamenwerking.

Deze brede oproep behelst verschillende thematieken, waarvoor de (sub)topics de volgende zijn:

Nanotechnologies:
1.1 Advanced nano-sensors for environment and health
1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modeling

Health:
2.1 Regenerative medicine, biomaterials and Organ-on -a chip-systems  
2.2 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases  

Social Sciences and Humanities:
3.1 Demography, migration, conflicts and security issues
3.2 Opportunities for and challenges to regional development and social cohesion

Robotics:
Geen subtopics; ‘bottom-up’ 

De deadline voor het indienen van onderzoeksprojecten is voorzien op 31 januari 2020 om 15.00 CET  

Uitgebreide informatie omtrent deze oproep, waaronder de deelnamemodaliteiten, kan op de RUS.Plus-website worden geraadpleegd. De FWO-deelnamemodaliteiten worden eveneens beschreven op deze website.

Onderzoeksvoorstellen worden bij RUS Plus ingediend door transnationale consortia, met verplichte Russische participatie. Het FWO ondersteunt in het kader van zo’n consortium 4 Vlaamse projecten a rato van 200.000 EUR, over alle topics heen, voor een driejarige looptijd. Afzonderlijke indiening van het Vlaamse (sub)projectvoorstel bij het FWO is niet nodig.

Het FWO neemt hier deel met haar financieringskanaal ‘onderzoeksprojecten’, waarop de desbetreffende reglementering dan ook van toepassing is.

ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men in deze oproep aan maximaal 2 verschillende consortia kan deelnemen.

Onderzoekers worden sterk aangeraden de FWO-administratie te contacteren voor indiening, zodat onontvankelijke projectvoorstellen kunnen worden vermeden.

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met de volgende FWO-medewerker:

Toon Monbaliu
02/550 15 70
eranet@fwo.be