Aankondiging JPI-HDHL-oproepen in ERA-NET-kader

“Healthy Diet Healthy Life”

Vanuit het JPI HDHL, dat zich richt op onderzoek naar linken tussen voeding, lichamelijke activiteit en de bestaande gezondheidstoestand, en meer specifiek tot het terugdringen van chronische ziekten gelieerd aan eetpatronen, werden twee nieuwe oproepen geopend.

Deze beide oproepen, met uiteenlopende onderwerpen, worden geïnitieerd vanuit twee verschillende ERA-netwerken gelieerd aan het JPI HDHL, dit uit praktische – en voornamelijk organisatorische - overwegingen. Niet tegenstaand neemt FWO hieraan deel met de ‘JPI-deelnamemodaliteiten’.

  1. In kader van ERA-NET ERA-HDHL: “Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults (PREVNUT)”:

“Proposals should focus on one or both of the following topics:

  • Improved understanding of how the balance between nutrition, lifestyle and physical exercise can prevent undernutrition. The studies should focus on the underlying biological mechanisms of the bioavailability, assimilation and metabolism of the macro- and/or micronutrients in food or food products and show how lifestyle and physical activity could modify these processes.
  • Development of innovative food products. The developed product should be based on new research on metabolism, on macro- and/or micronutrient bioavailability and absorption in older adults.”
  1. De relevante info omtrent deze specifieke PREVNUT-oproep kan worden geraadpleegd op de HDHL-website, waar o.a. de oproeptekst beschikbaar is. Vergeet zeker niet de FWO ‘national annex’ te raadplegen in deze oproeptekst (p. 47).

    Nieuwe deadline voor indiening PREVNUT-onderzoeksvoorstellen: 12 mei 2020 (17h CET, Brussel)

  2. In kader van ERA-NET HDHL-INTIMIC: “Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial phases throughout the lifespan (PREPHOBES)”:

“The aim of this call is to support research projects that focus on the development, implementation and evaluation of innovative strategies designed to prevent or reduce overweight and obesity, in defined target populations based on certain life stages.

The research to be funded within this call should have a holistic, multi-disciplinary and solution orientated approach and focus on one or more crucial phase(s) throughout the lifespan such as transition periods (for example from prenatal to postnatal phase/infancy, pre-school to school age, adolescence to early adulthood) or critical life events (for example moving, marriage, period in between pregnancies, diagnosis of a chronic disease, recovering from disease, retirement, migration). To increase the impact of the research and facilitate its later use in future policies on lifestyle interventions and public health, this call strongly encourages the active integration of stakeholders (e.g. patient and/or consumer organisations) or citizen science approaches. These partners should be engaged in the research process from conception of the study to dissemination and implementation.”

De relevante info omtrent deze specifieke PREPHOBES-oproep kan worden geraadpleegd op de HDHL-website, waar o.a. de oproeptekst beschikbaar is. Vergeet zeker niet de FWO ‘national annex’ te raadplegen in deze oproeptekst (p. 18).

Nieuwe deadline voor indiening PREPHOBES-onderzoeksvoorstellen: 7 Mei 2020 (16h CET Brussel)

Onderzoeksvoorstellen worden bij de respectieve oproepsecretariaten ingediend door consortia van Europese en internationale onderzoekers. Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Het FWO ondersteunt kan in het kader van zo’n consortia verschillende projecten vanuit Vlaanderen financieren (6 à 7), in de wetenschap dat er per project een maximum aanvraagbaar bedrag van 30.000 EUR tegenover staat, conform de FWO JPI-deelnamemodaliteiten.

De regelgeving voor de onderzoeksprojecten is hier eveneens op van toepassing. Daarnaast wordt er geen deelname met het SBO-kanaal voorzien.

Het dient te worden benadrukt, en zoals reeds vermeld, dat de FWO-financiering zich in deze oproepen tot een topup-model van maximaal 30.000 EUR per project beperkt, te spreiden over drie jaar. Daarnaast dienen onderzoekers, om in aanmerking te komen voor financiering, over een lopend[1] FWO-project te beschikken, met een link naar de respectieve thematiek, wat weliswaar ruim kan worden geïnterpreteerd.

Onderzoeksvoorstellen die deze richtlijnen niet volgen, i.e. met betrekking tot het maximumbedrag evenals het verplichte aanwezige FWO-project, zullen onontvankelijk worden verklaard.

Onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen kunnen simultaan in maximaal 2 verschillende consortia/projecten betrokken zijn.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kan u terecht bij:

Alain Deleener & Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be

 

[1] Elk project dat loopt op het ogenblik van de opening van een de oproep, ongeacht de resterende looptijd, en zelfs indien de projectduur bij het FWO afgelopen is op het ogenblik dat het JPI-consortium waar in het project is geïntegreerd van start gaat.