Knowledge Hub on Food and Nutrition Security 2019

JPI’s HDHL (Healthy Diet, Healthy Life), Oceans (Healthy and Productive Seas and Oceans) en FACCE (Agriculture, Food Security and Climate Change) bundelen hun krachten in een nieuwe, sector-overschrijdende ‘Knowledge Hub’ omtrent ‘Food and Nutrition Security’.

Knowlegde Hubs zijn flexibele instrumenten die tot doel hebben onderzoekers en stakeholders rond een bepaalde thematiek te verbinden en aan kennisuitwisseling te doen, wat op langere termijn bijvoorbeeld kan resulteren in de ontwikkeling van een nieuwe strategische onderzoeksagenda, en mee aan de basis kan liggen voor het implementeren van nieuwe oproepen voor projectvoorstellen, waaraan FWO potentieel kan participeren.

Het doel van deze oproep wordt als volgt omschreven:

“The overall aim of the Knowledge Hub on Food and Nutrition Security is to foster transnational and multidisciplinary collaboration and networking in order to accelerate, further characterize and to manage the impact of climate change on nutritional make-up of food, and to propose adaptive strategies/measures to ensure food and nutrition security.”

Indiendeadline van de ‘Expression of Interest’: 4 april 2019

Het FWO ondersteunt deze Knowledge Hub voor een totaal bedrag van 200.000 EUR, wat weliswaar begrensd is op 30.000 EUR per onderzoeker/onderzoeksgroep, en meer specifiek tot 10.000 EUR per jaar tegenover een driejarige looptijd. Gelieve de nationale-, en dus ook FWO-deelnamemodaliteiten online te raadplegen in de ‘guidelines for applicants’.

Daarnaast geldt het vernieuwde reglement onderzoeksprojecten vanaf heden, en dus ook voor deze oproep. Geïnteresseerde onderzoekers worden sterk aangeraden om de FWO-administratie te contacteren voor indiening, zodat onontvankelijke aanvragen vermeden kunnen worden.

Bijkomende informatie kan worden teruggevonden op de HDHL-website:

De FWO-deelnamemodaliteiten kunnen worden bekeken met:

Toon Monbaliu

E-mail: eranet@fwo.be

Tel: +32 (0)2 550 15 70