Vooraankondiging ERA-NET ICT-AGRI FOOD

Eind november 2019 wordt een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ valt nog nader te bepalen, maar zal zich ergens eind januari 2020 situeren.

De – beknopte – beschikbare informatie die momenteel kan worden geraadpleegd bevindt zich op de ICT-AGRI FOOD website. Hier kan ook de vooraankondiging van de oproep worden geraadpleegd.

De uitgewerkte FWO-deelnamemodaliteiten zullen worden aangekondigd bij de opening van de oproep. In grote lijnen houdt dit het volgende in:

  • Deelname met zowel het FWO fundamentele- als het Strategisch Basisonderzoek (SBO) financieringskanaal.
  • Budget van 700.000 EUR in totaal en maximaal 350.000 EUR per project/consortium.

ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men in deze oproep aan maximaal 2 verschillende consortia kan deelnemen.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Alain Deleener en Toon Monbaliu

+32 2 550 15 70

eranet@fwo.be