Vooraankondiging ICRAD COFUND CALL - Veterinair onderzoek infectieziekten

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7). In België heeft zowel Vlaio, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

De oproep zal gepubliceerd worden op 14 november 2019, op de ICRAD-website, en behelst een 2-staps evaluatieprocedure. Er is reeds een “pre-announcement” beschikbaar.

De uiterste datum voor het indienen van de pre-proposals is 13 februari 2020.

Het voornaamste doel van deze oproep, die door de Europese Commisie mede gefinancierd wordt, is om multi-disciplinair onderzoek te ondersteunen dat gericht is op de bevordering van diergezondheid en dierwelzijn, waarbij gefocust wordt op belangrijke epidemische en (opnieuw) opkomende dierziekten zoals Afrikaanse Varkenspest en Influenza, alsook op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische- en interventie-strategieën.

Er worden drie onderzoeksdomeinen gedefinieerd:

  • Verbeterd inzicht in epidemische en opkomende infectieuze dierziekten.
  • Generische platformen voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde vaccins.
  • High-Throughput, snelle, accurate en gemakkelijk te gebruiken diagnostische veldtesten.

Projectvoorstellen moeten voldoen aan de formele vereisten van de oproep én aan de vereisten van elke financierende organisatie waarop een individuele consortiumpartner beroep wil doen.

FWO biedt steun door inzet van zowel het fundamentele- als het strategisch basisonderzoek financieringskanaal. Meer info omtrent de FWO-deelnamemodaliteiten zal beschikbaar worden gesteld op de oproeppagina van de Europese Programma’s.

Vlaio biedt steun op basis van ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten en (uitbreidingen op lopende) landbouwtrajecten.

De FOD Volksgezondheid ondersteunt het eerste onderzoeksdomein, via Contractueel Onderzoek.

Voelt u zich aangesproken door deze boodschap? Consulteer dan zeker www.icrad.eu en de relevante contactpersonen en kom naar de infosessie op woensdag 20 november 2019 om 10u (inschrijven via deze link op de https://www.vlaio.be/nl/events/infosessie-over-icrad-cofund-call-veterinair-onderzoek-infectieziekten-191120 website).

Met vragen kan u terecht bij: