FWO-consultatie Horizon Europe partnerschappen

De voorbereidingen en onderhandelingen met betrekking tot het nieuwe EU-kaderprogramma, onder de naam ‘Horizon Europe’, zijn volop gaande. Horizon Europe zal het Horizon 2020 kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (O&I) opvolgen. Het zal vanaf 2021 en tijdens de daaropvolgende jaren in grote mate de krijtlijnen van het O&O-beleid in de Europese onderzoeksruimte gestalte geven. Het FWO is doorheen de jaren een aanzienlijk engagement aangegaan (vooral via ERA-NET-, EJP- en JPI-participatie) ter ondersteuning van de Vlaamse onderzoeksgemeenschap en dit voor een waaier aan disciplines en thematieken.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe kaderprogramma voor het FWO als onderzoeksfinancier vormen de partnerschappen. Voor het FWO gaat het meer specifiek om de ‘cofund-partnerschappen’, die een raamwerk kunnen bieden voor het organiseren van transnationale oproepen voor projectfinanciering.

Het FWO bekijkt momenteel of er mogelijkheden zijn voor deelname aan bepaalde cofund-partnerschappen en of dit opportuun is in een Vlaamse context. Die deelname zal bestaan in financiering voor onderzoekers uit Vlaanderen en hun integratie in dit multilaterale onderzoekskader.

Via deze bevraging trachten wij vanuit FWO een beeld te krijgen van het Vlaamse onderzoekslandschap m.b.t. een specifiek partnerschap, gelinkt aan een wetenschappelijk domein. Met name gaat het erom of hiervoor voldoende interesse, capaciteit en mogelijkheden binnen Vlaanderen bestaan. Indien dat effectief het geval is, en deelname een meerwaarde kan betekenen, zal het FWO trachten aan te sluiten bij bepaalde partnerschappen om zo de Vlaamse onderzoeksgroepen de kans te geven om met internationale collega’s aan excellent en liefst baanbrekend onderzoek te doen.

Het is evenwel op dit ogenblik nog niet duidelijk of FWO-participatie aan een bepaald partnerschap finaal ook mogelijk zal zijn. Dit zal mede afhangen van de uiteindelijke implementatiemethode van het netwerk en zijn activiteiten, van de vraag of het betrekken van nationale/regionale financiers wenselijk wordt geacht, dan wel of er bijvoorbeeld enkel onderzoeksinstellingen en ministeries deel van zullen uitmaken.

Daarnaast is het essentieel voor FWO dat er een transparant oproepkader komt voor open en competitieve oproepen die toegankelijk zijn voor de Vlaamse onderzoeksgemeenschap als geheel, althans voor onderzoekers die in aanmerking komen voor FWO-financiering, en niet beperkt blijven tot degenen die mee in het partnerschap zelf stappen (de zogenaamde ‘beneficiaries’).

Finaal zal de raad van bestuur van het FWO, op basis van alle verkregen input en het financieel kader, beslissen binnen welke partnerschappen het FWO zich de komende jaren zal engageren. Daarbij dient genoteerd dat partnerschappen een geschatte looptijd van 7 jaar hebben en dus een significante investering vergen.

Concreet dient het FWO zich op korte termijn te positioneren en keuzes te maken betreffende het inzetten van middelen tijdens de komende jaren binnen bepaalde domeinen. Bijgevolg rekenen we ook op u om de koers van het onderzoek in Vlaanderen op Europees multilateraal niveau te helpen uitzetten .

Een overzicht van de beschikbare FWO-consultaties:

CLUSTER ‘HEALTH’

Partnership 3: Assessment of Risk from Chemicals (PARC)

Partnership 4: ERA for Health

Partnership 5: Large-scale innovation and transformation of health systems

Partnerschap 6: Personalised Medicine

Partnerschap 7: Rare Diseases

Partnerschap 8: One Health/AMR

CLUSTER ‘DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE’

Partnerschap 19: Geological Service for Europe

CLUSTER CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY

Partnerschap 29: Sustainable, Smart and Inclusive Cities and Communities

Partnerschap 30: Clean Energy Transition

CLUSTER FOOD, BIOECONOMY, NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT

Partnerschap 31: Accelerating farming systems transition

Partnerschap 32: Animal health: Fighting infectious diseases

Partnerschap 33: Environmental Observations for a sustainable EU agriculture

Partnerschap 34: Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Partnerschap 35: A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

Partnerschap 36: Safe and Sustainable Food System for People, Planet and Climate

Partnerschap 38: Water4All: Water security for the planet

De effectieve consultaties en bijkomende informatie per partnerschap vindt u onderstaand. Mocht er ons nieuwe informatie bereiken wordt deze info geüpdatet.

De - strikte - indiendeadline ligt op vrijdag 29 mei, 2020.

Nadien wordt de open bevraging afgesloten en wordt er geen bijkomende info meer in overweging genomen.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking. 

FWO-consultaties in kader van HORIZON EUROPE

 

CLUSTER ‘HEALTH’

CLUSTER ‘DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE’

CLUSTER CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY

 • Partnerschap 29: Sustainable, Smart and Inclusive Cities and Communities
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen. 
 • Partnerschap 30: Clean Energy Transition
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.

CLUSTER FOOD, BIOECONOMY, NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE AND ENVIRONMENT

 • Partnerschap 31: Accelerating farming systems transition
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.
 • Partnerschap 32: Animal health: Fighting infectious diseases
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.
 • Partnerschap 33: Environmental Observations for a sustainable EU agriculture
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.
 • Partnerschap 34: Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.
 • Partnerschap 35: A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.
 • Partnerschap 36: Safe and Sustainable Food System for People, Planet and Climate
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.
 • Partnerschap 38: Water4All: Water security for the planet
  Bijkomende info omtrent het partnerschap vindt u hier.
  De enquête afnemen.