Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Doel

Ben je van plan om in de nabije toekomst een ERC grant (starting, consolidator of advanced) aan te vragen? Wens je jouw ERC aanvraag te versterken door je buitenlandse onderzoekservaring verder aan te scherpen en je onderzoeksprofiel en -visie te optimaliseren? Dan lijkt het je misschien wel wat om naar het buitenland te trekken om onderzoek te verrichten in de excellente onderzoeksomgeving van een voormalige of huidige ERC Grantee (starting, consolidator of advanced).

Het FWO biedt ‘kredieten voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland’ aan die dit mogelijk maken. Dit reiskrediet heeft een minimale duur van 1 maand en kan maximaal voor een periode van 6 maanden worden aangevraagd.

Het idee achter dit soort reiskrediet werd voorgesteld door ERC. De missie van de ERC is immers het ondersteunen van baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsdomeinen. Om dit te bewerkstelligen moedigt de ERC o.a. nationale en regionale overheden, organisaties, … aan om studieverblijven van toekomstige ERC aanvragers bij reeds succesvolle ERC Grantees financieel te ondersteunen.

Concreet werd hiervoor in het voorjaar door de ERC een oproep gelanceerd waarop geïnteresseerde Europese overheden, organisaties, … konden intekenen. FWO ging de voorbije jaren telkens in op dit initiatief. Een overzicht van de geïnteresseerde partnerorganisaties - waaronder het FWO – werd vervolgens verspreid onder al de huidige ERC Grantees. Aan hen werd gevraagd om aan te geven of zij door dit reiskrediet ondersteunde onderzoekers wensen te ontvangen in hun onderzoeksgroep. Het resultaat van deze bevraging kan opgevraagd worden via interprog@fwo.be. Uiteraard staat dit programma ook open voor huidige ERC Grantees die niet op de lijst staan of voormalige ERC Grantees die in het verleden een ERC grant kregen toegewezen.

Kenmerken

 • Verblijf in het buitenland van minimaal 1 – maximaal 6 maanden.
 • Bestemming: huidige of voormalige ERC Grant houder in het buitenland.
   Een overzicht van geïnteresseerde ERC Grantees kan opgevraagd worden via interprog@fwo.be. Merk op: het verblijf kan ook worden doorgevoerd bij een voormalige of huidige ERC Grantee die niet op deze lijst staat.
 • Krediet:

Profiel en voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je dient tijdens de volledige duur van je buitenlands verblijf een minimale aanstelling van 50% te hebben aan een universiteit of universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap of aan een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (zie reglement voor uitgebreide info).
 • Je bent verplicht om binnen de twee ERC-oproepen na terugkeer een ERC aanvraag (starting, consolidator, or advanced) in te dienen en het FWO hiervan via e-mail op de hoogte te brengen (interprog@fwo.be).

Aanvraagprocedure

 • Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels in aan de hand van onderstaand aanvraagformulier (via interprog@fwo.be).
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: personen aangesteld aan een Belgische universiteit/ onderzoeksinstelling/andere organisatie en personen aangesteld aan de buitenlandse onthaalinstelling komen niet in aanmerking!
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • Aan het aanvraagformulier dienen toegevoegd te worden:
  • Een uitnodiging (Letter of Intent) van de buitenlandse onthaalinstelling;
  • Een aanbevelingsbrief (Letter of Support) van de buitenlandse onthaalonderzoeker;
  • De outline van je toekomstige ERC aanvraag.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).

Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Melding buitenlands verblijf.