NCP - National contact point

Het FWO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ‘Horizon 2020’.

Horizon 2020 loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van circa 77 miljard euro dat zal worden aangewend om:

  • de positie van de EU op wetenschappelijk gebied te versterken en onderzoek van topniveau te bevorderen;
  • bij te dragen aan het industriële leiderschap op het gebied van innovatie;
  • belangrijke vraagstukken die alle Europeanen aangaan aan te pakken.

De NCP adviseurs treden naar buiten onder NCP Flanders. Nationale Contactpunten zijn nationale structuren die opgericht zijn en gesubsidieerd worden door de overheden van de 28 EU-lidstaten en de landen geassocieerd met het kaderprogramma. NCP’s geven persoonlijke ondersteuning in het land van de persoon en instelling die het voorstel indient. Tevens fungeren ze als informatieluik tussen de onderzoekers, de European Liaison Officers (ELO) in de universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen, de Europese Commissie en alle geïnteresseerden in het kaderprogramma. NCP Flanders tracht de Vlaamse onderzoeksgemeenschap tijdig en gepast te informeren over de programma’s onder Horizon 2020. Daarnaast ondersteunt het NCP onderzoekers bij de voorbereiding en opvolging van hun aanvraag. De hoofddoelstelling is de participatie en succesgraad van de Vlaamse aanvragers in Horizon 2020 te verhogen.

Onderzoekers kunnen ook contact opnemen met de European Liaison Officers (ELO) in de Vlaamse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen voor informatie over en ondersteuning bij Horizon 2020.

Alle informatie over Horizon 2020 en de activiteiten van NCP Flanders is terug te vinden op NCPflanders.be.