Individuele kredieten

Krediet aan Navorser

Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet.

» Lees meer

Krediet "Effel Schenking"

Het krediet ‘Effel Schenking’ steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers binnen de discipline van de cancerologie en leukemie met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Effel Schenking’ kan het FWO elke 2 jaar een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.

» Lees meer

Krediet “Eugène Yourassowsky Schenking”

Ter nagedachtenis van de dokter Eugène Yourassowsky die zijn leven wijdde aan het onderzoek in de microbiologie en infectieziektes, werd het krediet Eugène Yourassowsky Schenking opgericht.  Dit krediet steunt het fundamenteel of klinisch onderzoek naar menselijke of dierlijke infectieziektes, waaronder ook de diagnose en therapie van deze infectieziektes.  Vanaf 2014 kan het FWO dankzij het mecenaat van de ‘Eugène Yourassowsky Schenking’ om de vier jaar een extra krediet aan navorsers financieren.

» Lees meer

Krediet “Fernand De Waele Schenking”

Het krediet ‘Fernand De Waele Schenking’ steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers binnen de discipline burgerlijke bouwkunde (in eerste instantie) en de discipline cancerologie (in tweede instantie)  met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Fernand De Waele Schenking’ kan het FWO elk jaar een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.

» Lees meer

Krediet “Rik en Nel Wouters Schenking”

Het krediet ‘Rik en Nel Wouters Schenking’ steunt de best gerangschikte kandidaat  aspirant, bepaald door het expertpanel kankeronderzoek, met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Rik en Nel Wouters Schenking’ kan het FWO een extra werkingskrediet financieren.

» Lees meer

Krediet “Rimaux-Bartier Schenking”

Het krediet ‘Rimaux-Bartier Schenking’ steunt de best gerangschikte postdoctorale onderzoeker die onderzoek verricht naar een ongeneeslijke ziekte, met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Rimaux-Bartier Schenking’ kan het FWO elk jaar een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.

» Lees meer

Wetenschappelijke Opdracht (sabbatical leave)

Het krediet voor een wetenschappelijke opdracht steunt voltijds benoemde leden van het zelfstandig academisch personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap om zich gedurende 3 maanden tot één jaar volledig te wijden aan onderzoek. Dankzij deze financiering kunnen zij tijdens deze periode vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

» Lees meer