Individuele kredieten

Krediet aan Navorser

Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet. Voor dit kanaal komt er geen nieuwe algemene oproep. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee

» Lees meer

Wetenschappelijke Opdracht (sabbatical leave)

Het krediet voor een wetenschappelijke opdracht steunt voltijds benoemde leden van het zelfstandig academisch personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap om zich gedurende 3 maanden tot één jaar volledig te wijden aan onderzoek.

» Lees meer