Krediet "Effel Schenking"

Doel?

Het krediet ‘Effel Schenking’ steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers binnen de discipline van de cancerologie en leukemie met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Effel Schenking’ kan het FWO elke 2 jaar een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.

Kenmerken?

 • Bedrag van € 7.450 om apparatuur en/of werkingskosten te financieren
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 22 november 2017
 • Start mandaat: 1 januari 2018

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker op min. postdoctoraal niveau en max. niveau hoofddocent
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Of je bent aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je doet onderzoek binnen de discipline van de cancerologie en leukemie.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe aanvragen?

 • Je aanvraag wordt aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Activiteitenverslag