Krediet “Eugène Yourassowsky Schenking”

Doel?

Ter nagedachtenis van de dokter Eugène Yourassowsky die zijn leven wijdde aan het onderzoek in de microbiologie en infectieziektes, werd het krediet Eugène Yourassowsky Schenking opgericht.  Dit krediet steunt het fundamenteel of klinisch onderzoek naar menselijke of dierlijke infectieziektes, waaronder ook de diagnose en therapie van deze infectieziektes.  Vanaf 2014 kan het FWO dankzij het mecenaat van de ‘Eugène Yourassowsky Schenking’ om de vier jaar een extra krediet aan navorsers financieren.

Kenmerken?

 • Bedrag van € 15.000 om apparatuur en/of werkingskosten te financieren
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018
 • Start mandaat: 1 januari 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker op min. postdoctoraal niveau en max. niveau hoofddocent
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Of je bent aangesteld aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je doet fundamenteel of klinisch onderzoek in menselijke of dierlijke infectieziektes, waaronder ook de diagnose en therapie van deze infectieziektes.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je aanvraag wordt aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.

 Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Activiteitenverslag