Krediet “Rik en Nel Wouters Schenking”

Doel?

Het krediet ‘Rik en Nel Wouters Schenking’ steunt de best gerangschikte kandidaat  aspirant, bepaald door het Expertpanel kankeronderzoek, met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Rik en Nel Wouters Schenking’ kan het FWO een extra werkingskrediet financieren.

Kenmerken?

 • Bedrag van € 5.000 om apparatuur en/of werkingskosten te financieren
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 juni 2017
 • Start mandaat: 1 oktober 2017

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit de Belgische nationaliteit of behoort tot één van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Indien je op 1 oktober ouder bent dan 31 jaar behaalde je dit diploma niet langer dan 5 jaar geleden (zie reglement voor meer details)
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk).
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe aanvragen?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je aanvraag dient vergezeld te zijn van een motivatiebrief (max. 1 pagina in het Engels)
 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels stellen een rangschikking op, op basis waarvan de Vlaamse universiteiten een voorstel tot financiering formuleren.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Activiteitenverslag