Krediet “Rimaux-Bartier Schenking”

Doel?

Het krediet ‘Rimaux-Bartier Schenking’ steunt de best gerangschikte postdoctorale onderzoeker die onderzoek verricht naar een ongeneeslijke ziekte, met een individueel werkingskrediet. Dankzij het mecenaat van de ‘Rimaux-Bartier Schenking’ kan het FWO elk jaar een aantal extra kredieten aan navorsers financieren.

Kenmerken?

 • Bedrag van € 12.400 om apparatuur en/of werkingskosten te financieren
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018
 • Start mandaat: 1 januari 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker op min. postdoctoraal niveau en max. niveau hoofddocent
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Of je bent aangesteld aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel of aan een Vlaamse of federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Je verricht onderzoek naar een nog steeds ongeneeslijke ziekte.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aanvraag indienen via het E-loket en online aanvraagformulier
 • Je aanvraag wordt aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels formuleren concrete voorstellen betreffende te financieren kredieten.
 • De raad van bestuur bekrachtigt de voorstellen
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Activiteitenverslag