Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor een wetenschappelijke opdracht

SELECTIE

  • Wetenschappelijk niveau van de kandidaat
  • Intrinsieke noodzaak van het opzet voor de betrokkene
  • Invloed van de opdracht op de onderzoekseenheid