Advies, selectie- en evaluatiecriteria Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen

SELECTIE

 • Wetenschappelijk belang van het opzet
 • Internationaal wetenschappelijk niveau van uitmuntendheid, belang en schoolvorming van de kerngroep. Een onderzoeksgroep kan tegelijkertijd slechts √©√©nmaal als kerngroep fungeren
 • Kritische massa van kwalitatief hoogstaande Vlaamse onderzoekseenheden in de discipline. Indien er een opvallende afwezigheid is van een Vlaamse groep die in verband met de opzet internationale faam geniet, dient deze gemotiveerd te zijn
 • Hoog wetenschappelijk niveau van de binnen en buitenlandse deelnemende eenheden
 • Inter-, multi- en transdisciplinariteit
 • Duidelijke complementariteit van de groepen t.o.v. het opzet
 • Relevantie en haalbaarheid van het voorstel
 • Voorrang zal verleend worden aan groepen waarbij de vorming van een Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap een duidelijke meerwaarde voor het Vlaams wetenschappelijk potentieel meebrengt
 • De noodzakelijkheid van deze toelage voor het tot stand komen en/of onderhouden van de samenwerkingsverbanden

EVALUATIE

 • Voortrekkersrol van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap in eigen gebied en meerwaarde voor Vlaanderen
 • Interactie tussen de verschillende onderzoekseenheden
 • Bevordering van inter-, multi- en transdisciplinariteit
 • Gezamelijke publicaties
 • De mate waarin de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap gediend heeft als aanhechtingspunt voor mandaten, projecten, Visiting Postdoctoral Fellowships
 • Gezamenlijk georganiseerde workshops, symposia, seminaries, congressen
 • Uitwisseling van onderzoekers, wetenschappelijke gegevens en/of informatie
 • Gezamenlijk opgezette onderzoeksprojecten en uitwerken van methodologie