INKOMENDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Mandaten

Binnen het huidige programma zijn er geen nieuwe oproepen meer

Doel?

Met de INKOMENDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaten wenst het FWO excellente postdoctorale onderzoekers naar de Vlaamse Gemeenschap te halen, om zo bij te dragen aan de vooruitgang van het Vlaamse onderzoek enerzijds en aan de internationalisering van onderzoek in het algemeen anderzijds. Daarnaast wil het FWO deze INKOMENDE [PEGASUS]² MSCA mandaathouders de unieke mogelijkheid bieden hun onderzoekscarrière verder te ontplooien door hen een internationale onderzoekservaring in een aantrekkelijk onderzoekskader aan te bieden.   

Kenmerken?

 • Inkomende mandaten met een duur van drie jaar bestemd voor:
  • buitenlandse postdoctorale onderzoekers die hun onderzoek in de Vlaamse Gemeenschap wensen uit te voeren
  • postdoctorale onderzoekers met de Belgische nationaliteit die momenteel in het buitenland onderzoek verrichten en hun onderzoek opnieuw in de Vlaamse Gemeenschap wensen uit te voeren
 • Het onderzoek mag in samenwerking met de niet-academische sector uitgevoerd worden
 • Betaald volgens salarisschaal Doctor-Assistent (Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001 (Belgisch Staatsblad, 9 januari 2002): minimum € 29.069,73  – maximum € 45.317,25
 • Bijkomend: mobiliteitstoelage van € 600 per maand + jaarlijkse bench fee van € 4 000
 • Eenmalige verplaatsingsonkosten heen en terug naar België voor de mandaathouder

Timing?

Binnen het huidige programma zijn er geen nieuwe oproepen meer.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift.
 • Je hebt dit doctoraat niet langer dan drie jaar geleden behaald.
 • Je hebt gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan de start van het mandaat (gerekend op datum van 1 oktober 2016 of 1 januari 2017) niet langer dan 12 maanden in België doorgebracht.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB),
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)

Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.

 • Je dient je aanvraag in het Engels in via de online applicatie (FWO e-loket) en vult jouw personalia in het FWO-e-loket aan. Voor indieningen binnen de tweede oproep wordt het officiële aanvraagformulier in maart 2016 online beschikbaar gesteld. Een voorbeeld is echter reeds beschikbaar bij ‘Reglementen en Downloads’.
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief op vraag van het FWO.  
 • Je stelt 10 referenten voor in jouw aanvraag. Let op! Geen referenten met Belgische affiliatie noch referenten van de instelling waaraan de kandidaat in de laatste drie jaar voorafgaand aan de mandaataanvraag (01/01/n-3) werkzaam was.
 • Aan minstens 2 referenten zal er een advies worden gevraagd.
 • Jouw aanvraag wordt aan de FWO-expertpanels voorgelegd.
 • De expertpanels rapporteren aan de Commissie Internationale Samenwerking, die een globale rangschikking opstelt.
 • De Commissie Internationale Samenwerking brengt verslag uit aan de raad van bestuur
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling
 • Na deze beslissing worden de resultaten onmiddellijk online gepubliceerd op www.fwo.be.
 • Binnen de week worden de aanvragers per mail geïnformeerd over de toekenning/afwijzing van hun aanvraag.
 • Binnen twee maanden ontvangen alle aanvragers een volledig feedbackrapport.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten - Postdoctoraal onderzoeker