Beurs Belgisch historisch instituut te Rome

Doel?

Sinds 1902 buigt het Belgisch Historisch Instituut te Rome (BHIR) zich over de geschiedenis van onze gewesten. De focus ligt vooral op de relatie van onze gewesten met Italië en Rome. Beide gemeenschappen maken middelen vrij om via beurzen dit onderzoek te steunen. De beurs ondersteunt (vooral jonge) onderzoekers die met hun onderzoek op vlak van geschiedenis, kunstgeschiedenis, filologie of archeologie een bijdrage leveren. 

Kenmerken?

  • Beurs voor onderzoek in archieven, in bibliotheken, op archeologische sites en in musea
  • Forfaitaire vergoeding voor verplaatsing en verblijf
  • Indiendatum: 30 september
  • Bekendmaking resultaten: via persoonlijke brief 

Profiel en voorwaarden?

  • Je bent houder van het diploma van licentiaat of doctor in de menswetenschappen of je onderzoek sluit aan bij de finaliteit van het BHIR. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur van het BHIR.
  • Je aanvraag wordt voor bijkomend advies doorgestuurd naar twee hoogleraren, waarvan minstens één tot een andere universiteit of wetenschappelijke instelling behoort. 

Reglementen en downloads