Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Doel?

Het FWO stimuleert mobiliteit van onderzoekers en internationale contacten tussen onderzoeksgroepen. Dit krediet steunt onderzoekers die actief wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland. De kredieten zijn uitsluitend bedoeld voor een actieve deelname (presentatie of poster) aan congressen die een uitgesproken wetenschappelijk karakter hebben, met voordrachten en besprekingen van oorspronkelijke bijdragen of verslagen.

Kenmerken?

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent tijdens de volledige duur van je verblijf in het buitenland verbonden aan een universiteit of universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap of aan een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (zie reglement voor uitgebreide info).
 • Let op: voor aanvragen met vertrekdatum vanaf 1 oktober 2016 is er geen nationaliteitsvereiste meer voor predoctorale kandidaten. Wel dien je als PhD student je masterdiploma behaald te hebben in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (zie reglement voor uitgebreide info). Voor aanvragers vanaf postdoctoraal niveau zijn er geen nationaliteits- of diplomavereisten.
 • Je hebt tenminste één peer-reviewed publicatie voor deelname aan een congres binnen Europa. Voor een congres buiten Europa heb je bij voorkeur reeds drie of meer aanvaarde peer-reviewed publicaties.
 • Je geeft een presentatie (poster of mondeling) op het congres.
 • Indien je reeds over een werkingstoelage beschikt via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen reiskrediet voor een congres, kort studieverblijf of deelname aan een workshop/cursus in één van de lidstaten van de E.E.R. of Zwitserland aanvragen, daar je je werkingstoelage hiervoor kunt aanwenden.
 • In de categorie korte studieverblijven, workshops/cursussen en congreskredieten kan je per persoon en per burgerlijk jaar maximum twee kredieten toegekend krijgen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels in. Bij een correcte indiening, ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen via interprog@fwo.be
 • Je voegt het officiële aanvaardingsbewijs van de voordracht toe. Indien dit aanvaardingsbewijs 3 maanden vóór afreis nog niet beschikbaar is, kan dit alsnog later aan het FWO worden bezorgd.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
 • Indien je als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van je promotor of van het hoofd van je onderzoekseenheid gevraagd. Ook voor onderzoekers verbonden aan een Vlaamse of federale wetenschappelijke instelling die geen vaste aanstelling in statutair verband hebben, is advies van het hoofd van de onderzoekseenheid vereist. Laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.

Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraagformulier
 • Melding buitenlands verblijf