Krediet voor een lang verblijf in het buitenland

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Doel?

Dit krediet steunt onderzoekers die voor een langere periode naar het buitenland gaan om doorgedreven onderzoek te verrichten of zich in specifieke onderzoekstechnieken te bekwamen. Zo wil het FWO de mobiliteit van de onderzoekers stimuleren alsook de internationale contacten tussen onderzoeksgroepen.

Kenmerken?

 • Verblijf in het buitenland van meer dan 1 maand (> 31 dagen) en maximaal 12 maanden zonder onderbreking.
 • Krediet:
  • betaling van de verplaatsingskosten Brussel – plaats van lang verblijf (heen en terug);
  • forfaitaire dagvergoeding van € 66 per dag of € 1.650 per maand.
 • Indiening: online in het Engels ten laatste 3 maanden vóór afreis.
 • Bekendmaking resultaten: via e-mail.
 • Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigde reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.
 • Werkwijze voor het boeken van verplaatsingen voor reiskredieten
 • Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Profiel en voorwaarden?

 • Je ontvangt tijdens de volledige duur van je verblijf in het buitenland een salaris of beurs met een minimale aanstelling van 50% van een universiteit of universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap of aan een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (zie reglement voor uitgebreide info).
 • Let op: voor aanvragen met vertrekdatum vanaf 1 oktober 2016 is er geen nationaliteitsvereiste meer voor predoctorale kandidaten. Wel dien je als PhD student je masterdiploma behaald te hebben in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (zie reglement voor uitgebreide info). Voor aanvragers vanaf postdoctoraal niveau zijn er geen nationaliteits- of diplomavereisten.
 • Je beschikt over minstens één peer-reviewed publicatie. Opmerking: er kan van deze vereiste worden afgeweken, mits grondige motivatie in de daartoe voorziene plaats in het online aanvraagformulier.
 • Per persoon en per burgerlijk jaar kan je slechts één Krediet voor een lang verblijf in het buitenland toegekend krijgen. De totale maximale duur van lange verblijven is één jaar per termijn van drie jaar.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels in. Bij een correcte indiening, ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen via interprog@fwo.be
 • Je voegt een uitnodiging van de buitenlandse onthaalinstelling toe.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
 • Indien je als onderzoeker geen lid bent van het zelfstandig academisch personeel, wordt het advies van je promotor of van het hoofd van je onderzoekseenheid gevraagd. Ook voor onderzoekers verbonden aan een Vlaamse of federale wetenschappelijke instelling die geen vaste aanstelling in statutair verband hebben, is advies van het hoofd van de onderzoekseenheid vereist. Laattijdig indienen van dit advies resulteert in onontvankelijkheid van de aanvraag.

Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraagformulier.
 • Melding buitenlands verblijf.