Reglement Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers of the Japan Society for the Promotion of Science 2020

REGLEMENT

Art. 1.

De kandidaten moeten verbonden zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of behoren tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling en dienen doctor te zijn op het ogenblik van het ingaan van de beurs. 

Art. 2.

De kandidaten kunnen postuleren binnen de zes jaar na het behalen van een doctoraat (2 april refertedatum). 

Art. 3.

Bij de aanvragen dienen volgende documenten gevoegd te worden:

  • een ingevuld aanvraagformulier;
  • een kopie van het doctoraatsdiploma (of brief van de onthaalinstelling met exacte datum waarop het diploma officieel behaald zal worden);
  • een wetenschappelijk programma;
  • een referentie/aanbevelingsbrief van de Belgische promotor(en);
  • een aanvaardingsbewijs/uitnodiging van de Japanse promotor(en), waaruit blijkt dat het programma bij de promotor(en) tijdens bedoelde periode zal uitgevoerd worden
  • bijkomende documenten (indien nodig).

Art. 4.

Het programma staat open voor de cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en natuurwetenschappen en het verblijf dient uitgevoerd te worden in een door JSPS aanvaarde instelling of laboratorium. 

Art. 5.

Het programma is uitsluitend en alleen bestemd voor onderzoek op postdoctoraal niveau. 

Art. 6.

Het verblijf kan 12 tot 24 maanden duren (volledige maanden). Ieder verblijf dient aan te vangen vóór 30 november 2020.

Art. 7.

De kandidaturen dienen, op de daartoe bestemde formulieren, bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, ingediend te zijn vóór 1 april 2020 (17u00 Belgische tijd). Indienen kan via e-mail op interprog@fwo.be.

FINANCIËLE VOORWAARDEN AAN HET JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP VERBONDEN.

Vergoed door JSPS:

  • het vliegtuigticket heen en terug;
  • een maandelijks stipendium van 362.000 Yen;
  • een installatiepremie van 200.000 Yen;
  • ziekte- en ongevallenverzekering, alleen voor de begunstigde;

Zo de kandidaat door JSPS wordt aanvaard, dan kan hij in samenwerking met zijn gastheer-onderzoeker solliciteren voor een “Grant-in-Aid for Scientific Research (Tokubetsu Kenky-uin Shorei-hi)”. Deze grant is bestemd voor onderzoeksgerelateerde kosten.

MEER INLICHTINGEN

Zie: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html