UITGAANDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Mandaten

Binnen het huidige programma zijn er geen nieuwe oproepen meer

Doel?

De UITGAANDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaten bieden aan postdoctorale onderzoekers in de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid hun onderzoekscarrière te boosten door internationale onderzoekservaring op te doen. Meer algemeen zijn deze fellowships gericht op het internationaliseren van het Vlaams onderzoek en de verankering van de in het buitenland verworven kennis en expertise in Vlaanderen.

Kenmerken?

 • Uitgaande mandaten met een duur van drie jaar bestemd voor postdoctorale onderzoekers uit de Vlaamse Gemeenschap die
  • de eerste twee jaar van hun mandaat onderzoek wensen uit te voeren aan een buitenlandse onderzoeksinstelling of bedrijf;
  • het derde jaar van hun mandaat naar de Vlaamse Gemeenschap terugkeren om hun onderzoeksactiviteiten verder te zetten aan de Vlaamse onthaalinstelling waaraan de mandaathouder geaffilieerd is tijdens zijn volledige mandaat.
 • Betaald volgens salarisschaal Doctor-Assistent (Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001 (Belgisch Staatsblad, 9 januari 2002)): minimum € 29.069,73 (min.) – maximum € 45.317,25
 • Bijkomend: mobiliteitstoelage van € 1 650 per maand (tijdens verblijf buitenland) + jaarlijkse bench fee van € 4 000
 • Eenmalige verplaatsingsonkosten heen en terug naar plaats bestemming voor de mandaathouder

Timing?

Binnen het huidige programma zijn er geen nieuwe oproepen meer.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift.
 • Je hebt dit doctoraat niet langer dan drie jaar geleden behaald of je bent momenteel houder van een eerste regulier FWO postdoctoraal mandaat en wenst dit UITGAAND [PEGASUS]² MSCA mandaat als een postdoctorale verlenging op te nemen, aansluitend aan je huidig FWO postdoc mandaat.
 • Je werkt reeds één jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening als onderzoeker in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je verbleef gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan de start van het mandaat (gerekend op datum van 1 oktober 2016 of 1 januari 2017) niet langer dan 12 maanden in het land waar je in de twee eerste jaren onderzoek wenst te verrichten.
 • Heb je de nationaliteit van één van de EU-lidstaten of van een land vermeld op deze lijst, dan is er een onbeperkte landenkeuze wat betreft het land waar je onderzoek wenst te verrichten de eerste twee jaren van het mandaat. Heb je een andere nationaliteit, dan kan je enkel onderzoek gaan verrichten in een EU lidstaat of een land op de lijst. Indien je in dit geval toch naar een bestemming wilt die niet op de lijst staat, dan kan dat enkel indien je reeds een periode van minstens 5 opeenvolgende jaren voltijdse onderzoeksactiviteiten hebt uitgeoefend in een EU lidstaat of in één van de landen vermeld op de lijst.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB),
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)

Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.

 • Je zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan de buitenlandse onthaalinstelling.
 • Je dient je aanvraag in het Engels in via de online applicatie (FWO e-loket) en vult jouw personalia in e-loket volledig in. Voor indieningen binnen de tweede oproep wordt het officiële aanvraagformulier in maart 2016 online beschikbaar gesteld. Een voorbeeld is echter reeds beschikbaar bij ‘Reglementen en Downloads’.
 • Het hoofd van de Vlaamse en de buitenlandse onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief op vraag van het FWO.  
 • Je stelt 10 referenten voor in jouw aanvraag. Let op! Geen referenten met Belgische affiliatie noch referenten van de buitenlandse onthaalinstelling waar je heen gaat!
 • Aan minstens 2 referenten zal er een advies worden gevraagd.
 • Jouw aanvraag wordt aan de FWO-expertpanels voorgelegd.
 • De expertpanels rapporteren aan de Commissie Internationale Samenwerking, die een globale rangschikking opstelt.
 • De Commissie Internationale Samenwerking brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Na deze beslissing worden de resultaten onmiddellijk online gepubliceerd op www.fwo.be.
 • Binnen de week worden de aanvragers per mail geïnformeerd over de toekenning/afwijzing van hun aanvraag.
 • Binnen twee maanden ontvangen alle aanvragers een volledig feedbackrapport.

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten - Postdoctoraal onderzoeker