Internationale samenwerking

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Uitwisselingsakkoord

Het FWO wil de samenwerking met andere landen op wetenschappelijk vlak stimuleren door onderzoekers uit te wisselen.

» Lees meer

Samenwerkingsproject

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren.

» Lees meer

Gezamenlijke Onderzoeksprojecten

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren.

» Lees meer

Lead Agency Procedures

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten.

» Lees meer