Gezamenlijke Onderzoeksprojecten

Bilaterale Onderzoeksamenwerking Brazilië (Staat São Paulo)

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsakkoorden, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Brazilië (Staat São Paulo). Het FWO ondertekende in maart 2018 een overeenkomst met de São Paulo Science Foundation (FAPESP) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in fundamenteel onderzoek en dit in alle disciplines.

» Lees meer

Bilaterale Onderzoeksamenwerking China

Doel? Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen ee…

» Lees meer

Bilaterale Onderzoekssamenwerking Québec

Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘Fonds de Recherche de Québec’ (FRQ) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten.

» Lees meer

Bilaterale Onderzoeksamenwerking Vietnam

Het FWO bereikte een overeenkomst met het onderzoeksfonds ‘National Foundation for Science and Technology’ (NAFOSTED) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten.

» Lees meer

Bilaterale Onderzoeksamenwerking Zuid-Afrika

Doel? Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen e…

» Lees meer