Advies-, selectie- en evaluatiecriteria

SELECTIE

  • internationaal wetenschappelijk niveau van de onderzoeksgroepen
  • methodologie
  • originaliteit en vernieuwend karakter van het project
  • belang van het project
  • doelgerichtheid van het project
  • haalbaarheid van het project
  • samenwerking en co√∂rdinatie tussen onderzoekseenheden
  • noodzakelijkheid van de begrote middelen

Daarnaast wordt belang gehecht aan de toegevoegde waarde van de internationale samenwerking en de complementariteit van de betrokken partners.