Bilaterale Onderzoeksamenwerking Zuid-Afrika

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsprojecten, want ook personeel kan met deze projecten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Zuid-Afrika. Het FWO bereikte een overeenkomst met de ‘National Research Foundation’ (NRF) voor het financieren van gezamenlijke onderzoeksprojecten.

De huidige oproep staat open voor fundamenteel onderzoek in alle disciplines.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit Zuid-Afrika met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Periode: 3 jaar.
 • Personeels- en werkingskosten: van € 45.000 tot € 130.000 met een richtbedrag van € 75.000 per jaar.
 • Aanvragen bijkomende uitrusting/‘matching funding’: maximum € 150.000
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2016.
 • Start project: 1 januari 2017.

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en/of personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, aan geregistreerde hogescholen die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB),
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)

Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.

 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en) en in nauwe samenwerking met een Zuid-Afrikaanse onderzoeksgroep. De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met Artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten, of moet een equivalent statuut hebben aan één van de hogervermelde instellingen.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de onderzoeksinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De aanvragen in het kader van deze bilaterale onderzoekssamenwerking met Zuid-Afrika tellen niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor. Daarenboven moeten promotoren-woordvoerders die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig bij zowel FWO als NRF ingediend.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Zuid-Afrikaanse onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • Je stelt 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Zuid-Afrika komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Zuid-Afrikaanse partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Een gezamenlijk expertpanel bestaand uit Vlaamse en Zuid-Afrikaanse experts buigt zich over je aanvraag. 
 • Het Expertpanel brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de toekenning.

Reglementen en downloads