Samenwerking met Nederland: Geen oproep in 2018

Doel?

Vele wetenschappelijke vragen zijn grensoverschrijdend en daarom is het van belang dat landsgrenzen onderzoekers niet belemmeren bij het oplossen van dergelijke vraagstukken. Daarom en ter versterking van de samenwerking op het terrein van de cultuur- en geesteswetenschappen hebben FWO en NWO Geesteswetenschappen besloten om een gezamenlijke oproep voor onderzoeksvoorstellen te openen.

In het kader van de Lead Agency aanpak zijn afspraken gemaakt over de beoordeling en behandeling van aanvragen voor transnationale samenwerkingsprojecten. Hierbij treedt om beurten een van de onderzoeksorganisaties op als ‘lead agent’. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de beoordeling en voor het besluit tot honorering (dan wel afwijzing). De financiering blijft gescheiden: de aanvragers worden bij honorering gefinancierd door de eigen onderzoeksorganisatie.

Er wordt gestreefd naar het financieren van drie projectvoorstellen (elk met een Nederlandse en een Vlaamse onderzoeker) per ronde. Het doel van het voorgestelde samenwerkingssubsidieprogramma is het versterken van de Europese samenwerking op het terrein van de humane wetenschappen/geesteswetenschappen en met dit programma meer specifiek de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

Kenmerken?

 • FWO en NWO handelen om beurten de behandeling en beoordeling van aanvragen af. Dit jaar is het FWO de lead agent en moet de integrale aanvraag bij het FWO ingediend te worden.
 • Looptijd projecten:
  • Vlaanderen: 4 jaar
  • Nederland: subsidie is mogelijk voor een promotieonderzoek (4 jaar, 1 FTE) of voor een postdoctoraat (3 jaar, 1 FTE).
 • Bedrag:
  • Totale budget voor het Vlaamse deelproject: maximaal € 280.000
  • Totale budget voor het Nederlandse deelproject: maximaal € 225.000
 • Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
  • Geldig voor alle aanvragen binnen het domein Cultuurwetenschappen of Geesteswetenschappen
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2016
 • Start projecten: januari 2017

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor de uitvoering van een gemeenschappelijk onderzoeksproject dat mogelijk is door het combineren van complementaire expertise en een relevant wetenschappelijk aandeel van beide partners vereist.
 • Als aanvrager van het Vlaamse deelproject moet je voldoen aan de criteria die gelden voor reguliere onderzoeksprojecten van het FWO (artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Als aanvrager van het Nederlandse deelproject dien je een ‘senior onderzoeker’ te zijn. Dat zijn ervaren, gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse onderzoeksinstelling. Het kan gaan om een vaste of een tijdelijke aanstelling gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek. In de regeling Subsidieverlening NWO, art. 2.1 en 2.2 staat aangegeven vanuit welke organisaties bij NWO een subsidieaanvraag kan worden ingediend.
 • Je dient het integrale programmavoorstel, waarbij minstens één Nederlandse en één Vlaamse onderzoeker betrokken is, centraal in bij de lead agent. In de huidige ronde (2016) treedt de Nederlandse aanvrager op als mede-aanvrager in de aanvraag die bij FWO wordt ingediend.
 • De aanvragen in het kader van deze lead agency met Nederland tellen niet mee voor de berekening van het maximaal aantal projecten per aanvraagronde waarvoor u mag optreden als (co-)promotor. Daarenboven moeten promotor-woordvoerder die een project toegewezen kregen, geen aanvraagronde overslaan alvorens opnieuw een aanvraag te kunnen indienen.
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • De partners volgen de beoordelingssystematiek van de organisatie die op dat moment de lead agent is. Voor deze call (2016) neemt FWO de lead.
 • In hoofdlijnen is de beoordelingsprocedure voor deze ronde waarbij het FWO de lead agent is, als volgt:
  • De aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd aan FWO via het E-loket.  Je stelt 10 externe referenten voor. (zie het reglement voor de ontvankelijkheidscriteria). Let op, geen referenten met Belgische noch Nederlandse affiliatie mogen opgeven worden. Bovendien mag een er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Nederlandse partner(s).
  • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd
  • De FWO-Expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
  • De Commissie internationale samenwerking (CIS) selecteert de te financieren projecten rekening houdend met het advies van de FWO-Expertpanels.
  • De raad van bestuur van FWO en GBG van NWO ratificeren het voorstel van de CIS.
  • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures, etc. voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.
 • NWO website betreffende deze oproep