Samenwerking MINCYT Argentine Republic - Reglement

Elk jaar kunnen gedurende een nader te bepalen periode voorstellen ingediend worden voor gemeenschappelijk onderzoek tussen groepen uit Argentinië en Vlaanderen, in het kader van het samenwerkingsprogramma dat ontwikkeld werd door het ex Secretariaat voor Wetenschap, Technologie en Productieve Vernieuwing (SECyT) van Argentinië en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) van België, in het kader van het Akkoord dat in 1998 door beide instellingen werd ondertekend.  Het Ministry of Science, Technology and Productive Innovation (MINCYT) en FWO faciliteren de oproepen in het kader van dit akkoord.

Doelstellingen

Stimuleren van de samenwerking tussen Argentinië en Vlaanderen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling d.m.v. de presentatie van gemeenschappelijke projecten voor onderzoek, waarbij bij voorkeur jonge postdoctorale vorsers worden uitgewisseld.

Wetenschappelijke domeinen

De voorstelling van projecten staat open voor alle wetenschappelijke domeinen.

Duur van de Projecten

De projecten hebben een duur van twee jaar.  

Vereisten

De projecten die voorgesteld worden, zijn een samenwerking tussen twee of meer onderzoeksgroepen van Argentinië en Vlaanderen en goedgekeurd door de respectievelijke onderzoekshoofden die naar behoren bevoegd zijn om het onderzoek te leiden en het bestaan aan te tonen van operationele middelen (andere bronnen van financiering). Op vraag van MINCyT wordt hoogste prioriteit gegeven aan totaal nieuwe projecten tussen onderzoeksgroepen die vooraf geen samenwerking (Argentinië-Vlaanderen) gehad hebben. Een projectvoorstel dat betrekking heeft op of aanleunt bij onderzoek dat beëindigd werd, kan toch nog in aanmerking genomen worden voor financiering als het strategisch karakter door de onderzoekers duidelijk aangetoond en aanvaard wordt door beide financierende instanties.  Ook wordt de voorkeur gegeven aan de uitwisseling van onderzoekers die aan het begin staan van hun onderzoekscarrière.

Elk onderzoekshoofd moet de formulieren, naar behoren ingevuld, voorleggen aan de financierende instantie in zijn eigen land. Het indienen van de formulieren moet in beide landen gelijktijdig plaatsvinden, zoniet zal het verzoek als onontvankelijk worden beschouwd.

Aantal uitwisselingen en duur van de missies

In principe zullen de missies één uitwisseling per jaar per project inhouden,  wat neerkomt op één zending van België naar Argentinië en één van Argentinië naar België. De duur van de uitwisseling is als volgt:

  • Voor gevestigde onderzoekers (met meer dan tien jaar postdoctorale ervaring): 10 dagen tot maximaal 15 dagen.
  • Voor jonge onderzoekers (predoc of met maximaal tien jaar postdoctorale ervaring): 20 dagen tot maximaal 30 dagen.

Subsidies

De subsidies zullen geschonken worden door het MINCyT en het FWO. Ze zijn enkel bestemd voor het betalen van de verplaatsings- en verblijfkosten voor reizen tussen België en Argentinië van navorsers die belast zijn met specifieke taken van het project (de reiskosten naar het gastland, tot de werkplaats, zullen betaald worden door het uitzendland. Het gastland zal de verblijfskosten betalen).

Het FWO betaalt voor eigen vorsers de verplaatsingskosten en voor de Argentijnse vorsers een forfaitaire dagvergoeding van € 50. Bij lange verblijven wordt dat € 1.300 per maand en de verzekering voor gezondheidszorg.

In principe zullen de missies één uitwisseling per jaar per project inhouden, en zullen ze een maximale duur van 30 dagen hebben. De missies moeten naar behoren aangeduid worden op het aanvraagformulier, met precisering van de duur, de approximatieve data en de namen van de navorsers die zullen deelnemen. De goedkeuring van het project door beide landen zal de goedkeuring van de missies inhouden zoals vermeld op het formulier, tenzij anders vermeld in de Bilaterale Akte van Wetenschappelijke Raadgevers. De Argentijnse en Vlaamse hoofden van het project zullen, op het einde van het eerste jaar van het project, een verslag indienen over de verwezenlijkte activiteiten, alsook de resulterende publicaties.

Evaluatie en Selectie van projecten

De projecten zullen op de volgende wijze geëvalueerd worden:

Nationale evaluatie: in oktober/november zal de nationale evaluatie gebeuren door iedere instelling. Voor het FWO wordt deze uitgevoerd door de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten.

Bilaterale evaluatie: een gemeenschappelijk comité van beide finacieringsinstellingen zal overleggen over de uiteindelijke selectie van de voorstellen en zal in december 2015 een definitieve uitspraak doen over de projecten in een “Bilaterale Akte van het Gemeenschappelijk Comité van Wetenschappelijke Raadgevers”, ondertekend door vertegenwoordigers van beide landen, met een onherroepelijk karakter.

De uitvoering van de goedgekeurde projecten zal plaatsvinden vanaf 1 maart 2016

Coördinerend Bureau in Argentinië

National Directorate of International Relations
Ministry of Science, Technology and Productive Innovation (MINCyT)
Godoy Cruz 2320, 4th floor C1425FQD
Capital Federal C.A.B.A

Contact:
Bilateral Area. DNRI.
Ministry of Science, Technology and Productive Innovation
Lic. Azul Irazoqui
Project Official
Tel: 4899 5000
Ext: 4128
E-mail: lirazoqui@mincyt.gob.ar

In Argentinië kunnen de formulieren voor het indienen van projecten bekomen worden op het bovenvermelde adres, ofwel via het Internet: www.mincyt.gov.ar.

Coördinerend Bureau in Vlaanderen:

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Egmontstraat 5
1000 Brussel

Dr. Ir. Isabelle Verbaeys
Head International Affairs
Tel: +32-2 512 91 10
Fax: +32-2 512 58 90
e-mail: post@fwo.be

In Vlaanderen kunnen de formulieren voor het indienen van projecten gedownload worden van de website van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek: www.fwo.be.

Het indienen van projecten is mogelijk tot uiterlijk 15 juli 2015.

 

13/05/2015