Samenwerking Brazilië

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de samenwerking tussen Vlaanderen en Brazilië op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek verder te ontwikkelen en te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met het Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico Tecnológico (CNPQ). Deze samenwerking leidt tot:  

 • de uitvoering van gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die onderling werden overeen gekomen
 • de uitwisseling van onderzoekers, wetenschappers en ambtenaren. De uitwisseling moet het onderzoek bevorderen en overleg en uitwisseling van ervaringen binnen de gezamenlijke projecten mogelijk maken
 • de organisatie van de wetenschappelijke en technologische seminaries, workshops, symposia en andere bijeenkomsten van wederzijds belang. Deze gelegenheden moeten de interactie tussen relevante instellingen en onderzoeksgroepen van beide landen bevorderen, zodanig dat in de toekomst nog meer samen kan gewerkt worden.
 • de uitwisseling van informatie met betrekking tot het uittekenen van een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid en -strategie
 • de uitwisseling van informatie en van wetenschappelijke publicaties

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Bedrag: financiering van de uitwisseling van onderzoekers en van de organisatie van seminaries en workshops
 • Elke partij staat in voor de volledige kosten van haar onderzoekers (verplaatsing-, logements- en verblijfkosten). FWO betaalt aan de Vlamingen een verblijfsvergoeding van 66 euro/dag (of max. 1.650 € per maand) + de verplaatsingskosten te boeken bij Omnia
 • Indiendatum: De jaarlijkse indiendatum wordt in overleg met het CNPQ bepaald
  • Bekendmaking resultaten: variabel
  • Start project: variabel 

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een doctoraat.
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.
 • De wetenschappelijke domeinen waarbinnen samengewerkt kan worden is variabel. 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • Vervolgens wordt in overleg met CNPq besloten welke projecten gefinancierd worden. 

Reglementen en downloads