Samenwerking Frankrijk

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de samenwerking tussen Vlaanderen en Frankrijk op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek te ontwikkelen en te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). In het kader van deze samenwerking worden Vlaamse onderzoekers gestimuleerd om deel te nemen aan een aantal reeds bestaande Franse financieringskanalen:

Ook andere samenwerkingsverbanden zijn mogelijk. De onderzoeksploegen die wensen samen te werken, maken daar in eerste instantie zelf middelen voor vrij. Na goedkeuring kent het FWO voor specifieke projecten een (beperkte) extra financiering toe.

Kenmerken?

  • De gefinancierde instrumenten zijn dezelfde als deze die gelden voor Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen (WOG)
  • Indiendatum: altijd mogelijk
  • Bekendmaking resultaten: variabel
  • Start project: variabel 

Profiel en voorwaarden?

  • Je bent lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP).
  • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je bezorgt een kopie van het aanvraagformulier dat bij het CNRS werd ingediend aan het FWO
  • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en CNRS ingediend worden
  • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag en beslist over de toekenning. 

Aanvragen

U wordt verzocht een kopie van het aanvraagdossier dat bij het CNRS werd ingediend, te bezorgen.
Het dossier dient per e-mail opgestuurd te worden naar 
interprog@fwo.be

Reglementen en downloads