Samenwerking Hongarije

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Op 19 maart 2015 vond in Brussel de officiële ondertekening plaats van het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen het FWO en de Hungarian Academy of Sciences (HAS/MTA). Na een eerste succesvolle oproep in 2015, wordt nu een tweede oproep tot samenwerkingsprojecten gelanceerd om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Hongarije verder te stimuleren. Het nieuwe samenwerkingsakkoord vervangt het oude uitwisselingsakkoord met als gevolg dat de continue aanvraagprocedure vervangen werd door een procedure met regelmatige oproepen.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Uitwisselingen met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers: in elk uitwisselingsproject dient aan Vlaamse zijde minstens één jonge onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, te worden betrokken
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten.
  • De reiskosten naar het gastland, tot de werkplaats, worden betaald door het uitzendland. Het gastland zal de verblijfskosten betalen.
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit Hongarije een verblijfsvergoeding van € 66 per dag (of max. € 1650 per maand) waarmee de logementkosten vergoed kunnen worden.
  • HAS betaalt de onderzoeker(s) uit Vlaanderen de logementskosten en bijkomend een verblijfsvergoeding van 6000 HUF per dag.
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en HAS ingediend worden.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Hongarije komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Hongaarse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de Hungarian Academy of Sciences genomen. 

Reglementen en downloads