Advies, selectie- en evaluatiecriteria

SELECTIE

 • wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
  • te verwachten impact
  • originaliteit
  • haalbaarheid
  • doelgerichtheid
 • noodzaak van de geplande verblijven en uitwisselingen
 • wetenschappelijk track record van beide onderzoeksgroepen
 • meerwaarde van de samenwerking en complementariteit van de betrokken onderzoeksgroepen