Samenwerking Taiwan

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren. 

Om de onderlinge wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers uit Taiwan en uit Vlaanderen te versterken, sloot het FWO een overeenkomst met het Ministry of Science and Technology (MOST)  in Taiwan. In het kader van deze samenwerking worden uitwisselingsprojecten tussen beide landen gefinancierd. 

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: maximum 2 jaar
 • Verblijf in het buitenland: maximum 6 weken
 • Totale uitwisselingsduur: de jaarlijkse maximale verblijfsduur over alle goedgekeurde projecten is 30 weken per land per jaar 
 • Bedrag: financiering van uitwisselingskosten. De zendende partij betaalt de verplaatsingskosten, de ontvangende partij de verblijfskosten. FWO betaalt aan de buitenlandse onderzoekers een verblijfsvergoeding van 50 € per dag (of max. 1.300 € per maand) + terugbetaling van de logementkosten
 • Indiendatum: altijd mogelijk
 • Bekendmaking resultaten: variabel
 • Start project: variabel 

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP).
 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.
 • Enkel onderzoekers op postdoctoraal niveau komen in aanmerking voor een uitwisseling.  

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met MOST genomen. 

 Reglementen en downloads

Links