Samenwerking Tsjechië

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke samenwerkingsprojecten te financieren.

In het licht van het lopende akkoord met de Czech Academy of Sciences (CAS) wordt nu een eerste oproep tot samenwerkingsprojecten gelanceerd om de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en Tsjechië verder te stimuleren in alle onderzoeksdomeinen. Bijgevolg wordt de continue aanvraagprocedure voor uitwisselingen vervangen door een procedure met regelmatige oproepen voor samenwerkingsprojecten. Daarbij worden bij voorkeur jonge onderzoekers uitgewisseld.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Gezamenlijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met specifieke aandacht voor jonge onderzoekers, in elk project:
  • dient aan Vlaamse zijde minstens één jonge onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, een missie naar Tsjechië uit te voeren;
  • moet minstens 1/3e van het Tsjechische team bestaan uit jonge onderzoekers of PhD studenten.
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten.
  • FWO betaalt de onderzoeker(s) uit Tsjechië een verblijfsvergoeding van EUR 66 per dag (of max. EUR 1650 per maand) om de logementskosten, maaltijden, binnenlands transport en bijkomende kosten te vergoeden. De internationale reiskosten van de Vlaamse onderzoeker(s) naar en vanuit Tsjechië worden eveneens door FWO betaald.
  • CAS betaalt de internationale reiskosten van de Tsjechische onderzoeker(s) naar en vanuit België en de reisverzekering. Daarnaast betaalt CAS de onderzoeker(s) uit Vlaanderen een maaltijd- en verblijfsvergoeding en binnenlandse reiskosten (specificaties: zie Guide for Applicants).
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie) of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
  • Let op: Alle leden van het Tsjechische onderzoeksteam (inclusief de Tsjechische PI) moeten aan een CAS-instituut geaffilieerd zijn.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en CAS ingediend worden.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt bekijk je het reglement). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Tsjechië komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Tsjechische partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) of Commissie Internationale Samenwerking (CIS) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met CAS genomen.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke aanvraag bij het FWO.