Uitwisselingsakkoord

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

Doel?

Het FWO wil de samenwerking met andere landen op wetenschappelijk vlak stimuleren door onderzoekers uit te wisselen. Daarom sloot het FWO een bilateraal akkoord met de volgende instellingen en landen. De precieze modaliteiten per land kunnen verschillen. De administratie van het FWO kan bijkomende inlichtingen geven.

 • Chinese Academy of Medical Sciences (CAMS) - Volksrepubliek China
 • Chinese Academy of Sciences (CAS) (Academia Sinica) - Volksrepubliek China
 • Chinese Academy of Social Sciences (CASS) - Volksrepubliek China
 • Romanian Academy - Roemenië
 • Slovak Academy of Sciences - Slowakije
 • Slovenian Science Foundation (SSF) - Slovenië

Kenmerken?

 • Krediet voor een verblijf in buitenland
 • Strikt persoonlijk krediet
 • Indiendatum: ten laatste 3 maanden voor het vertrek (tenzij anders vermeld)
 • Bekendmaking resultaten: via persoonlijke brief

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (of aan een hogeschool van de overeenkomstige associatie) of je behoort tot het wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader van een wetenschappelijke instelling.
 • Je bezit de nationaliteit van één van de lidstaten van de E.E.R. of van Zwitserland, of je hebt je diploma in de E.E.R. of Zwitserland behaald. Indien dit niet het geval is dien je een aanstelling te hebben aan een Vlaamse universiteit van minimaal 50% over een periode van minstens één jaar.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden voor de start van het verblijf in.
 • Je voegt een uitnodiging van de onthaalinstelling toe.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).
 • Indien je als onderzoeker nog geen doctoraat hebt behaald, dan wordt het advies van de promotor of het hoofd van de onderzoekseenheid gevraagd.

Reglementen en downloads