Advies-, selectie- en evaluatiecriteria

SELECTIE

  • Intrinsieke noodzaak van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek (stage, aanleren nieuwe technieken, archiefonderzoek, cursussen, workshops, expedities)
  • Positie van betrokkene in zijn domein, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplevert
  • Voorkeur voor jonge vorsers en FWO-mandaathouders. Minstens één degelijke publicatie, bij voorkeur in een internationaal tijdschrift, wordt echter vereist.