Krediet aan Navorser

Voor dit kanaal komt er geen nieuwe algemene oproep. In de plaats daarvan komt er voor de postdoctorale onderzoekers van het FWO een flexibele bench fee, die het mogelijk zal maken om samen met de aanvraag voor het onderzoeksmandaat extra onderzoeksmiddelen aan te vragen.

Reglementen en downloads