Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet aan navorsers

SELECTIE

  • wetenschappelijke productie van de postulant
  • wetenschappelijk gehalte van de onderzoekseenheid
  • onderzoeksmethologie
  • originaliteit en vernieuwend karakter van het project
  • haalbaarheid van het project
  • doelgerichtheid van het project
  • noodzakelijkheid van de begrote middelen

EVALUATIE

  • in hoeverre is het gestelde doel verwezenlijkt
  • resultaten en publicaties