Big Science projecten

Doel?

Het Big Science programma steunt onderzoeksprojecten aan grote internationale onderzoeksfaciliteiten, waarvan het lidgeld betaald wordt door de Belgische federale of Vlaamse overheid. Zo kunnen Vlaamse onderzoekers het nationale niveau overstijgen en fundamenteel onderzoek uitvoeren aan grote onderzoeksinfrastructuren.

Deze faciliteiten hebben een zeer internationale gebruikersgemeenschap en zijn een uniek trefpunt voor onderzoekers. Dit leidt dikwijls tot internationale samenwerkingsverbanden en draagt bij tot de vorming van jonge onderzoekers. Toegang tot topwetenschappelijke apparatuur heeft niet alleen een katalyserend effect op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, maar heeft ook een belangrijke impact op de bedrijfswereld.

Kenmerken?

 • Kosten die vergoed worden door het Big Science project:
  • De vaste kosten (bv. bijdragen ‘right to compete’, MoU, huisvesting onderzoekers…) en engagementen die deel uitmaken van internationale samenwerkingsakkoorden en die een voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen.  
  • De logistieke kosten (personeels-, werkings- en uitrustingskosten), verbonden aan de uitvoering van het Big Science project.
 • Kosten die niet vergoed worden door het Big Science project:
  • Uitgaven noodzakelijk voor het eigenlijke onderzoek. Die moeten als regulier FWO-onderzoeksproject worden ingediend.  

Profiel en voorwaarden?

 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of aan geregistreerde hoge onderwijsinstellingen, die de graad van doctor kunnen toekennen.
 • Jullie project wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Per onthaalinstelling moet minstens de promotor of één copromotor aangesteld zijn gedurende de volledige duur van het aangevraagde onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Een speciale internationaal samengestelde Big Science jury buigt zich over de aanvragen.
 • Deze jury:
  • selecteert de programmaprojecten Big Science en doet voorstellen over de financiering, na positief advies van de betrokken universiteiten;  
  • verzorgt de opvolging en de evaluatie van de Vlaamse deelname aan de grote internationale onderzoeksinfrastructuren;
  • geeft advies in overleg met universitaire onderzoekscoördinatoren over lidmaatschappen/participaties aan grote internationale onderzoeksinfrastructuren.  
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling. 

Reglementen en downloads