EOS Onderzoeksproject

Doel?

Het EOS programma wil gezamenlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar, met een oproep om de vier jaar.
 • EOS consortium: bestaat uit onderzoeksgroepen uit beide landsdelen van België, eventueel aangevuld met onderzoeksgroepen van federale of buitenlandse onderzoeksinstellingen.
 • Totaal jaarlijks budget per EOS consortium: van € 450.000 tot € 1.000.000.
 • Ontvankelijke kosten: personeel, werkingsmiddelen en uitrusting. Overheadkosten zijn niet ontvankelijk. Een overhead van 6% op het toegekende budget zal rechtstreeks aan de onthaalinstelling worden betaald, ongeacht het type instelling (dus zowel TYPE I, II, III als IV).
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • Als consortium hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan de voor dit programma ontvankelijke onthaalinstellingen (zie Artikel 3, 4, 5 en 6 van het EOS reglement).
 • Elk EOS consortium heeft één coördinator-woordvoerder en elke andere onderzoeksgroep die deel uitmaakt van het EOS consortium heeft een promotor (principal investigator), eventueel in samenwerking met co-promotor(en) (zie Artikel 3, 4, 5 en 6 van het EOS reglement).
 • Een onderzoeksgroep kan per aanvraagronde slechts bij één EOS consortium betrokken zijn. In de praktijk betekent dit dat een onderzoeker slechts 1 maal de functie van principle investigator (PI) of co-supervisor mag opnemen in deze gehele EOS aanvraagronde. Stel ik neem deel als PI van een onderzoeksgroep in een welbepaald consortium dan kan ik in geen enkel ander EOS consortium meer optreden als PI of co-supervisor. Hetzelfde geldt wanneer ik optreed als een co-supervisor van een onderzoeksgroep in een welbepaald EOS consortium. Uw naam in de hoedanigheid van principle investigator (PI) of co-supervisor kan bijgevolg slechts éénmaal voorkomen in deze gehele EOS aanvraagronde.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op EOS onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een EOS onderzoeksproject.
 • Forfaitaire bedragen zijn niet langer van toepassing: de aanvragers dienen de geschatte reële kosten te vermelden (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling).
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • De coördinator-woordvoerder dient tijdig in het Engels de aanvraag in via EOS Semaphore (oproep gesloten).
 • Internationale experten zullen door het FWO/FNRS uitgenodigd worden om de aanvraag schriftelijk te beoordelen.
 • De coördinator-woordvoerder krijgt vijf werkdagen de tijd om feedback te geven op de geanonimiseerde internationale peer-review rapporten.
 • Een high-level internationaal interdisciplinair ad hoc panel beoordeelt de EOS projecten, rekening houdend met de internationale peer-review en feedback van de coördinator-woordvoerder. Er wordt een bindende ranking opgesteld, gebaseerd op excellentie.
 • De raad van bestuur van FWO/F.R.S.-FNRS doet de aanstelling.
 • De coördinator-woordvoerder zal feedback ontvangen over deze beslissing.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake EOS onderzoeksproject
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een EOS onderzoeksproject.
 • EOS-logo
  Wanneer onderzoeksresultaten van een EOS-project worden gepresenteerd dient het EOS-logo gebruikt te worden.
 • FAQ