ERC runner-up-projects

Doel

De Europese Onderzoeksraad (ERC) is gericht op het ondersteunen van hoogwaardig grensverleggend onderzoek in Europa door middel van een open competitie tussen de allerbeste, creatieve onderzoekers.

Gezien het grote aantal uitstekende voorstellen dat de ERC ontvangt en dat door budgettaire beperkingen niet wordt gefinancierd, biedt het FWO alternatieve financiering voor de vijf beste van de niet-succesvolle ERC-aanvragers.

Kenmerken

 • Periode: 4 jaar, niet hernieuwbaar
 • Er kan één aanvraag voor een runner-up project worden ingediend per type ERC grant
 • Personeel- en werkingsmiddelen: 1 wetenschappelijk personeelslid voor 4 jaar en €10.000 werkingsmiddelen per jaar (€ 70.000 in totaal)
 • Indiendatum: 2 november 2020 om 17 uur
 • Bekendmaking resultaten: eind november / begin december 2020
 • Start project: 1 februari 2021

Profiel en voorwaarden

 • Je dient over minimum één van de aanstellingen te beschikken of houder te zijn van een onderzoeksmandaat vermeld in artikel 10 van het reglement.
 • Jouw onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling zoals bepaald in § 2 van artikel 7.
 • Je hebt het einde van stap 2 van het evaluatieproces van de ERC Starting Grant 2020 oproep bereikt en een 'A'-score gekregen, maar geen Europese financiering ontvangen wegens budgettaire beperkingen.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraag, evaluatie- en selectieprocedure

 • ERCEA stuurt een notificatie naar de kandidaten en informeert het FWO.
 • Het FWO nodigt de kandidaten uit (niet voorzien vóór begin september 2020) om een aanvraag voor een FWO Runner-up project in te dienen. Bij weigering door de kandidaat wordt de volgende op de ranglijst, bepaald volgens de evaluatieprocedure van ERCEA, uitgenodigd.
 • Indien de kandidaat nog geen e-loket account heeft, dient deze zich te registreren in het e-loket: https://www.fwo-eloket.be/FWO.ELoket.WebUI/Registratie/Registratie.aspx
 • Bij de FWO-aanvraag dient te worden opgenomen:
 1. volledige ERC-Starting Grants voorstel (deel A, deel B1 en deel B2),
 2. het Evaluation Summary Report van het ERCEA,
 3. het aanvraagformulier met een beschrijving (maximaal 2 pagina's) van het onderzoek dat je wenst uit te voeren met de FWO-financiering.
 • De raad van bestuur van november 2020 beoordeelt de ingediende aanvragen en beslist over de toekenning.
 • De ERC Starting Grant (Europese) rangschikking wordt gevolgd, bijgevolg voert het FWO geen interne en externe peer review meer uit.
 • Indien de aanvragen op de reservelijst alsnog worden opgepikt door de Europese Commissie wordt er geen andere aanvraag opgevangen door het FWO.

Reglementen en downloads

Contact

Contacteer ncp_fwo@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen.

Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be