Nieuw programma: Junior en Senior Onderzoeksproject

Doel?

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Twee types van onderzoeksproject kunnen worden toegekend: junior en senioronderzoeksprojecten. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dit gebeurt op initiatief van de onderzoekers in alle wetenschappelijke disciplines.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar, met max. 2 jaar hernieuwbaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar
 • Bijkomende uitrusting / “matching funding”: maximum € 150.000
 • OPROEP OPENT IN DECEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 april 2019
 • Bekendmaking resultaten: december 2019
 • Start project: 1 januari 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling, maar een niet-Vlaamse partner kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-) promotor. Je kan slechts aanvragen als je niet meer dan twee projecten leidt die nog lopen of aangevraagd hebt.
 • Voor junior-projecten moet een promotor-woordvoerder en (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma maximaal 12 jaar voor 1 april 2019 verworven hebben.
 • Voor senior-projecten moet een promotor-woordvoerder of (co)promotor zijn eerste doctoraatsdiploma meer dan 12 jaar voor 1 april 2019 verworven hebben.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde
 • Bekijk de overgangsmaatregelen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en prerapporteurs.
 • De FWO-Expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag.
 • Reglement inzake Onderzoeksproject (geldig vanaf oproep 2019)
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,... voor het aanvragen van een onderzoeksproject bij het FWO.