Odysseusprogramma

Hervorming

Het Odysseusprogramma wordt hervormd. De raad van bestuur keurde alvast het nieuwe opzet goed. In het licht hiervan, brengt FWO u graag reeds op de hoogte van enkele sleutelelementen voor de volgende Odysseusoproep. Het reglement kan in deze fase nog niet worden gepubliceerd, gezien de wijzigingen in het programma ook een besluitswijziging impliceren die momenteel nog volop loopt. Toch wilt FWO u alvast een inkijk geven in het hernieuwde programma om zo al te anticiperen op de vele vragen die momenteel leven.

Onder voorbehoud van het goedkeuren van de besluitswijziging zullen de volgende elementen van kracht zijn.

Doel?

Het Odysseusprogramma steunt uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd. Het programma biedt een startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten. Zo kunnen ze progressief in het Vlaamse onderzoek ingeschakeld worden.

Het unieke van dit programma is de combinatie van een vaste aanstelling aan een Vlaamse universiteit en voldoende projectfinanciering om een eigen onderzoeksgroep te kunnen uitbouwen. Deze symbiose is de ideale startpositie om kwaliteitsvol onderzoek op internationaal niveau naar Vlaanderen te halen.

Kenmerken?

 • De overeenkomst is van hetzelfde type als deze voor onderzoeksprojecten.
 • De toelage wordt gespreid over 5 jaar en omvat de loonkosten van ondersteunend personeel, uitrusting en werkingsmiddelen. Deze verdeling is puur indicatief, omdat de onderzoeker die deel uitmaakt van dit programma de middelen vrij kan aanwenden. De loonkosten en vergoedingen van de Odysseus beneficianten zijn ten laste van de onthaalinstelling. Voor de rest gelden dezelfde richtlijnen als voor FWO-projecten.
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden?

 • De subsidie geldt voor twee types van startfinanciering:
  • Odysseus Groep I
   • voor onderzoekers die internationaal erkend worden als toonaangevend en die al een aanstelling aan een buitenlandse universiteit hebben
   • onderzoeksfinanciering: van 400.000 tot 1.500.000 € per jaar (2.000.000 tot 7.500.000 voor de periode van 5 jaar)
  • Odysseus Groep II
   • voor onderzoekers die minimaal 3 jaar postdoctorale ervaring in het buitenland hebben en waarvan het wetenschappelijke werk vooraanstaande vakgenoten ervan overtuigt dat ze het potentieel hebben om door te groeien tot een internationaal vooraanstaande positie.
   • Onderzoeksfinanciering: van 100.000 en 200.000 € per jaar
    (500.000 tot 1.000.000 voor de periode van 5 jaar)
 • Alleen de Vlaamse universiteiten kunnen, eventueel in samenwerking, kandidaten nomineren bij het FWO.

Als kandidaat:

 • ben je minstens één jaar voor de datum van de aanvraag aangesteld aan een buitenlandse instelling.
 • ben je gedurende minstens drie jaar in de afgelopen vijf jaar aan een buitenlandse instelling verbonden geweest.
 • voldoe je aan de criteria van excellentie, zoals blijkt uit het CV en de bibliografie.
 • dien je een onderzoeksplan in bij de betreffende universiteiten. Dit plan bevat een begroting met een indicatieve verdeling van de geplande uitgaven over een periode van vijf jaar. Dit onderzoeksplan wordt goedgekeurd door de universiteit(en) en past in het onderzoeksbeleid.   
 • Bij de voordracht van een kandidaat dien je als universiteit:
  • te bevestigen dat een ZAP-kaderplaats beschikbaar is (groep I) of een postdoctoraal mandaat met een looptijd van vijf jaar (groep II). Ook de nodige infrastructuur moet ter beschikking zijn.  
  • het onderzoeksplan goed te keuren en aan te geven hoe dit past in het onderzoeksbeleid.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Het FWO publiceert een gerichte oproep.
 • Iedere universiteit stelt een procedure op voor de selectie van de kandidaten die zij wenst voor te dragen bij het FWO.
 • De universiteiten dragen de geselecteerde kandidaten voor bij het FWO en verstrekken alle gegevens die nodig zijn voor de toetsing van de waarde van de kandidaten. De voordracht gebeurt in het Engels.
 • De universiteiten stellen kandidaten voor, samen met een beperkte reservelijst.
 • De toekenningen gebeuren door de raad van bestuur van het FWO op basis van het advies van de internationale multidisciplinaire jury.

Reglementen en downloads