Reglement Onderzoeksprojecten “Rode Kruis 2017-2018”

Art. 1.

Dankzij de steun van het Rode Kruis Vlaanderen, verleent het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), toelagen ter financiering van onderzoeksprogramma's op het gebied van "de maatschappelijke en medische aspecten van (bloed-) donorschap”.

De projecten die dankzij deze steun door het FWO zullen worden gefinancierd, dienen te handelen over:

"Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar preventie, epidemiologie, interventie, revalidatie en integratie in verband met de medische, economische, juridische, pedagogische, psychologische en sociale aspecten van “(bloed-) donorschap".

Art. 2.

De aanvragen om subsidies worden ingediend bij het FWO door middel van online aanvraagformulieren, uiterlijk op 1 mei 2016 om 17u00. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:

  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB),
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)

Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.

De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, dient in regel te zijn met artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten, of moet een equivalent statuut hebben aan één van de hogervermelde instellingen.

Art. 3.

De aanvragen zullen door een onafhankelijke FWO-commissie “Rode Kruis” worden onderzocht  en dienen hiertoe een volledig wetenschappelijk onderzoeksprogramma te omvatten. 

Art. 4.

Geen enkel krediet wordt verleend aan onderzoekers die materieel voordeel beogen. 

Art. 5.

De beneficianten van een krediet, door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen verleend in het kader van de actie "Rode Kruis", dienen bij het FWO schriftelijk een wetenschappelijk en financieel verslag over het gebruik van het hun toegekende krediet in te dienen. Voor de intermediaire en ex-post-evaluatie van de dossiers doen de bestuursorganen een beroep op de wetenschappelijke commissies van het FWO.

Art. 6.

De kredieten aangevraagd en verleend in het kader van de actie "Rode Kruis", zijn onderworpen aan de reglementaire en jurisprudentiële bepalingen op het FWO van kracht voor het aanvragen en verlenen van kredieten personeel, uitrusting en werking. 

Art. 7.

Alle eventuele problemen in verband met de ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen alsook deze omtrent de toekenning van de kredieten zelf, worden zonder mogelijkheid van verhaal door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen beslecht. 

Art. 8.

Bij de publicatie van onderzoeksresultaten, gerealiseerd dankzij een krediet toegekend door het FWO in het kader van de actie "Rode Kruis", dient de herkomst van het onderzoekskrediet, nl. het Rode Kruis Vlaanderen en het FWO, vermeld te worden.

18/01/2016