Onderzoeksproject Rode Neuzen Dag

Doel?

In het kader van Rode Neuzen Dag stelt het FWO een toelage van maximaal €1.000.000 ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “jongeren met psychische problemen”, bij voorkeur met een focus op de rol van de school/onderwijs.

Het Rode Neuzen Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de benefietactie Rode Neuzen Dag te beheren. Rode Neuzen Dag is een samenwerking tussen VTM, Q-Music en Belfius, geïnspireerd op “Red Nose Day”, een concept dat in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht door Comic Relief Ltd en reeds 30 jaar actief is in fondsenwerving voor caritatieve doeleinden.

Met deze oproep wil het Rode Neuzen Fonds, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van jongeren, zowel inzake hulpverlening als in preventie. Ook onderzoek in wetenschapsdomeinen als bv. onderwijs, sport, cultuur,… dat gerelateerd is aan het psychisch welzijn van jongeren wordt aangemoedigd.

Kenmerken?

 • Jaarlijkse oproep
 • Periode: 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  minimum € 45.000 - maximum € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / ‘matching funding’ :  maximum € 150.000
 • Scope: jongeren met psychische problemen, bij voorkeur met een focus op de rol van de school/onderwijs.
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Rode Neuzen Dag, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n.:
 • Indiendatum: 1 april 2019 (17h00)
 • Bekendmaking resultaten: december 2019
 • Start project: 1 januari 2020

Profiel en voorwaarden

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling, maar een niet-Vlaamse partner kan voor 10% delen in het onderzoeksbudget.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (e-loket formulier beschikbaar vanaf 1 maart 2019).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal externe referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Rebuttal: Je kan reageren op de bemerkingen van de externe referenten en interne evaluatoren (leden FWO expertpanels): 2-16 september 2019. De deadline voor indiening wordt dit jaar uitzonderlijk verlengd tot 23 september.
 • Een specifieke jury van wetenschappelijke experten evalueert je aanvraag. 
 • De jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.

Reglementen en downloads