Onderzoeksproject “Rode Neuzen: Jongeren met psychische problemen”

Doel?

In het kader van Rode Neuzen Dag stelt het FWO een toelage van maximaal €950.000 ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten rond het thema “jongeren met psychische problemen”.

Het Rode Neuzen Fonds werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om de opbrengsten van de benefietactie Rode Neuzen Dag te beheren. Rode Neuzen Dag is een samenwerking tussen VTM, Q-Music en Belfius, geïnspireerd op “Red Nose Day”, een concept dat in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht door Comic Relief Ltd en reeds 30 jaar actief is in fondsenwerving voor caritatieve doeleinden. Voor de eerste editie van Rode Neuzen Dag werd de focus gelegd op jongeren met psychische problemen.

Met deze oproep wil het Rode Neuzen Fonds, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van jongeren, zowel inzake hulpverlening als in preventie. Ook onderzoek in wetenschapsdomeinen als bv. onderwijs, sport, cultuur,… dat gerelateerd is aan het psychisch welzijn van jongeren wordt aangemoedigd.

Kenmerken?

 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018
 • Start project: 1 januari 2019
 • Duur projecten : 2 jaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  minimum € 45.000 - maximum € 130.000
 • Bijkomende uitrusting / ‘matching funding’ :  maximum € 150.000
 • Thema: jongeren met psychische problemen

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs die de graad van doctor kunnen toekennen, of aan één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor de Nautische wetenschappen)
 • Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.
 • Jullie onderzoek betreft het thema jongeren met psychische problemen.
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en).
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor. De criteria waaraan deze referenten moeten voldoen, vind je in het reglement op interne en externe peer review.
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • Een FWO-jury buigt zich over de aanvragen. 
 • De Jury brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads